Đăng ký Nạp thẻ Đăng nhập google Đăng nhập facebook

Update Kênh thẻ nạp Viettel Thử Nghiệm

15:09 09-05-2019

Hiện tại, ngoài kênh nạp thẻ Gate và Ngân Hàng, VHT Pro mở thêm kênh thẻ nạp Viettel.

Tỉ lệ nạp 10000 vnđ = 9000 Vàng

Lưu ý:
- Cần chọn Mệnh Giá Thẻ đúng với Giá Trị Thật của thẻ.
- Nếu chọn Mệnh Giá Thẻ > Giá Trị Thật của thẻ => Mất thẻ và không nhận được Vàng vào game
- Nếu chọn Mệnh Giá Thẻ < Giá Trị Thật của thẻ => Nhận được Vàng theo Mệnh Giá Thẻ
- VHT Pro không hỗ trợ các trường hợp chọn sai Mệnh Giá Thẻ
Xin cám ơn
X