Đăng ký Nạp thẻ Đăng nhập google Đăng nhập facebook

[Event] Lễ Hội Ác Quỷ

17:49 11-01-2019

Sự Kiện Lễ Hội Ác Quỷ

 Đổi Thưởng Lễ Hội Ác Quỷ

Thời Gian : 15/01 đến hết ngày 11/02

Nội Dung : Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi đánh Quái và Boss tại phó bản sẽ có tỉ lệ nhận được vật phẩm [Túi Trái Ác Quỷ]. Mở [Túi Trái Ác Quỷ], có tỉ lệ nhận được 1 trong 3 loại trái ác quỷ dùng để đổi các phần thưởng quý hiếm.

Tại giao diện bấm biểu tượng Lễ Hội Ác Quỷ:

Vua Hải Tặc Pro

Vua Hải Tặc Pro

 Trái Gol Gol có được khi mở Túi Trác Ác Quỷ. Trái Gol Gol dùng để đổi Mâm Ác Quỷ và Giỏ Ác Quỷ.

 Trái Sara Sara có được khi mở Túi Trác Ác Quỷ. Trái Sara Sara dùng để đổi Mâm Ác Quỷ và Giỏ Ác Quỷ. 

 Trái Ushi Ushi có được khi mở Túi Trác Ác Quỷ. Trái Ushi Ushi dùng để đổi Mâm Ác Quỷ và Giỏ Ác Quỷ.

 Giỏ mùa ở Shop bằng beri, giá 1.000.000 beri/ Giỏ. Giỏ được dùng để đổi Giỏ Ác Quỷ.

 Mâm mua ở Shop bằng vàng, giá 1000 vàng/ Mâm. Mâm dùng để đổi Mâm Ác Quỷ.

 Phần thưởng 

Khi sử dụng Giỏ Ác Quỷ sẽ có tỷ lệ nhận được một trong các vật phẩm:

Vua Hải Tặc Pro

Khi sử dụng Mâm Ác Quỷ sẽ có tỷ lệ nhận được một trong các vật phẩm:

Vua Hải Tặc Pro

Dùng Quà Ác Quỷ đổi lấy Pet chính túi lựa chọn A:

Vua Hải Tặc Pro

Vua Hải Tặc Pro

X